Startpagina
Agenda 2019
Kunstenaars
Activiteiten
Kunstweekend

Disclaimer

De samenstellers van deze website verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld.

Desondanks kunnen de samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website.

Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

Informatie over de website: paul@paulmentink.nl